Ediční činnost

2001 (v přípravě)

Ivo Barteček, Milan Borovička - Žena, Ostrava 2001

Fotografie © Milan Borovčka
Idea a text © Ivo Barteček
Obálka a typografie © Jaroslav Kolář
Anglické resumé Jana Káňová
Technická spolupráce Marcela Stehlíková
Tisk Repronis Ostrava
Náklad 1000 kusů

2001 (v přípravě)

Jiří Louda, Království české - Erby a rodokmeny vládnoucích rodů, Zlín 2001 (CD-ROM)

Autor erbů a textu © Jiří Louda
Text o autorovi © Petr Kaleta
Obálka a typografie © Jaroslav Kolář
Odborná spolupráce Ivo Barteček
Vydavatelství AION Zlín, Jaroslav Gardavský

CD-ROM je věrným převodem monografie Jiřího Loudy Království české, kterou naleznete zdokumentovánu v rubrice Prezentace/expozice.

2001

Ivo Barteček, Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe, Zlín - Prostějov - Vsetín 2001

Idea a text © Ivo Barteček
Fotografie © Ivo Barteček, Ivo Barteček
Ilustrace © Milan Heger
Obálka a typografie © Jaroslav Kolář
Tisk Repronis Ostrava
Vydání první
Náklad 300 kusů

ISBN 80-86276-06-6 Další informace o katalogu Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe